Cobla La Principal d’Amsterdam bestaat inmiddels al meer dan vijftien jaar. Het orkest heeft zich in die periode tot een volwaardige cobla ontwikkeld met een meer dan indrukwekkend concertverleden, en heeft een aantal zeer interessante projecten geproduceerd, alsmede enkele prachtige cd’s.
Toch blijft het bepaald niet eenvoudig een orkest als het onze ‘drijvend’ te houden. Graag willen we de doelen die we onszelf stellen bereiken, maar dat lukt niet altijd op eigen kracht.
Er moeten vaak financiële hobbels worden genomen zoals:
– de aanschaf en het onderhoud van kostbare instrumenten als tenora’s, tibles, flabiols en front bell tuba’s;
– aanzienlijke reiskosten, gezien het internationale karakter van onsensemble;
– het verlangen voortdurend nieuwe, baanbrekende projecten te realiseren.
Daarom verzoeken wij u hierbij vriendelijk:
Wordt vriend(in) van Cobla La Principal d’Amsterdam!
Wij hebben al een behoorlijk aantal sympathisanten mogen verwelkomen, maar ook uw steun is nodig.
Wij onderscheiden drie soorten vrienden:
– ‘Goede vrienden’. Kosten: slechts 30,- euro per jaar. Baten: een gratis concert per jaar!
– ‘Betere vrienden’. Kosten: slechts 60,- euro per jaar. Baten: twee vrijkaarten per jaar én gratis elke nieuwe cd die wij uitbrengen!
– ‘Boezemvrienden’. Wie jaarlijks meer dan 150,- euro stort of een eenmalig bedrag van 500,- euro of meer, treedt toe tot het selecte gezelschap van onze boezemvrienden en kan dan ook rekenen op een plekje in de ‘Eregalerij der Mecenassen’ van onze website…
Stuur een mailtje naar info@cobla-amsterdam.nl en maak het bedrag van uw keuze over op giro 3334408 o.v.v. ‘vriend(in) cobla’. Of bel: 020-6813888/06-47450975.
Hartelijk dank!

N.B.: de cobla ontving en ontvangt verder financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, het ThuisKopie Fonds, Kunstenaars en Co, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Casal Català Nederland, de Thérèse Drucker Stichting, het SNS Reaal Fonds, Stichting Pro Musis en het Fonds Zomerpostzegels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *